Guia de documentació de les col·leccions zoològiques: Manual d’informatització amb MuseumPlus

Un document de consulta fruit d’un gran treball que s’utilitza a diari en aquest museu i que pot ser útil per a la documentació d’altres col·leccions de zoologia.

La documentació és un dels projectes més importants que cada any es porten a terme als departaments de col·leccions d’aquest museu. En l’àmbit de les ciències naturals és fonamental que la informació que acompanya els exemplars referent al seu origen geogràfic i temporal, així com el tàxon al que pertanyen, les seves característiques biològiques o geològiques, el material que se’n conserva, les diferents persones que han aportat informació, etc. sigui registrada en fitxes informatitzades que formen les bases de dades. La utilització de vocabularis controlats (tesaures i llistes) permet al sistema de documentació que la terminologia que s’usa per a documentar sigui la mateixa per a tothom qui documenta.

A Catalunya la Llei de museus 17/1990, de 2 de novembre de 1990 i el Decret 35/1992, de febrer de 1992, estableixen les dades obligatòries que han de figurar en el Llibre de Registre i a la Fitxa d’Inventari general. A partir d’aquí, cada Museu té la potestat d’ampliar la descripció dels exemplars afegint altres informacions importants que enriqueixen la quantitat i la qualitat de la informació associada a cadascun d’ells.

L’estandardització de la documentació d’exemplars dins d’un entorn global és del tot necessària. És important disposar d’un corpus de procediments i pautes compartides que facilitin la introducció de dades a les fitxes dels espècimens. Així es pot assegurar la qualitat dels continguts i la consistència de la documentació.

El Museu fa pública la Guia de documentació de les col·leccions zoològiques. Es tracta d’una obra de consulta per descriure exemplars zoològics conservats en col·leccions, que facilita l’aplicació de criteris d’actuació estandarditzats, garanteix la compleció de les descripcions i la qualitat de les dades  i, aplana el camí en la compartició de dades a Internet.

En aquest museu des de fa uns anys, els exemplars zoològics s’estan documentant amb el programari MuseumPlus, i la guia és també un manual d’informatització per a aquest programa. Està dividida en diferents apartats i només es centra en aquells mòduls del MuseumPlus que s’utilitzen per a la documentació de les col·leccions.

És un document de consulta fruit d’un gran treball que s’utilitza a diari en aquest museu i que pot ser útil per a la documentació d’altres col·leccions de zoologia.

La guia es pot consultar a la web del museu: Guia de Documentació de col·leccions zoològiques