Gestió integral de les dades de col·leccions d’història natural

Francesc Uribe, conservador d'invertebrats no-artròpodes del Museu

Amb aquest títol es va celebrar al museu un seminari de treball impartit per Paula Zermoglio i John Wieczorek el 10, 11 i 13 d’octubre.

John Wieczorek, University of California, ja havia visitat en dues ocasions el museu amb motiu d’altres activitats formatives relacionades amb la georeferenciació i visualització a Internet dels registres de col·leccions. John, entre altres mèrits, és el responsable de que el principal estàndard d’intercanvi de dades de biodiversitat, Darwin Core, estigui funcionant a ple rendiment per ajudar a obtenir un mapa mundial de biodiversitat.

En aquesta ocasió, ha estat Paula Zermoglio qui ha portat la veu cantant amb una intensitat i expertesa que han engrescat tothom. Les expectatives eren tan altes que durant tres dies, a partir del 10 d’octubre, la sala es va omplir amb més de 20 persones dedicades a gestionar dades de les col·leccions del nostre museu. No hi va haver oportunitat per convidar altres centres.

La Paula, estudiant de doctorat per la Universidad de Buenos Aires i la François Rabelais de Tours (França), va fer un repàs de les diverses etapes que segueix la informació de les mostres de col·leccions. Des del moment mateix de la presa de notes al camp fins a la publicació a Internet, amb especial atenció per la difusió de dades en repositoris o portals on s’hi agreguen diverses tipologies de proveïdors: museus, centres de recerca, universitats, parcs naturals, entitats naturalistes, etc.

A cada etapa del flux d’informació hi intervenen tres factors determinants que embolcallen la pròpia gestió de les dades: el recurs a vocabularis controlats i reconeguts per la comunitat d’usuaris, la referència a estàndards per organitzar la informació en taules i, per últim, els recursos per controlar la qualitat de la informació. Al final, el resultat que es persegueix és que la societat disposi de fonts d’informació tan completes i fiables com sigui possible.

De la mà de la Paula i el John hem conegut aplicacions, recursos i fins i tot experiències en ple desenvolupament que han reforçat el caràcter innovador dels departaments de col·leccions del museu. Per últim, hem compartit un missatge de responsabilitat social, de no oblidar que els museus d’història natural som una peça important en la creació de coneixement naturalista i que per aquesta missió la societat n’espera el millor de nosaltres.

Encara ens queda camí tal com diu en John en aquesta conversa “tot just estem sortint del caos (de dades acumulades)” però tots en som part d’aquesta cadena de creació de coneixement naturalista i com comenta Paula ” ara tots compartim la mateixa opinió que la integració de les diverses fonts de dades de biodiversitat és necessària i és fonamental de fer-les accessibles amb qualitat”. La creació de xarxes de col·laboració permet compartir experiències, experteses i recursos i augmentar la qualitat d’aquestes dades.

 

Conversem amb John Wiekzorec i Paula Zermoglio from Museu de Ciencies Naturals on Vimeo.