Incorporació del projecte CARIMED a Taxo&Map

Pau Fortuño (tècnic grup FEHMLab i coordinador del projecte CARIMED), Núria Bonada i Narcís Prat (directors del grup FEHMLab i investigadors principals del projecte CARIMED)

Taxo&map és una aplicació web desenvolupada originalment per visualitzar de forma àgil i simplificada les dades de col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i de l’Institut Botànic de Barcelona. A partir de sengles acords de col·laboració s’hi han sumat l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC) i el Museu Valencià d’Història Natural. Ara celebrem la incorporació d’un projecte de recerca, CARIMED, de la Universitat de Barcelona, les dades del qual, invertebrats de rius de Catalunya, aporten una visió de detall, temàtica, d’un territori i una diversitat d’organismes molt particulars. “[Coordinació de Taxo&map: Francesc Uribe, MCNB; desenvolupament de l’aplicació: Martí Pericay]”

Col·lecció entomològica del projecte CARIMED a Taxo&Map

Grup de recerca FEHM (Freswater Ecology Hydrology and Management).
Universitat de Barcelona
Directora del grup: Prof. Núria Bonada
Responsables del projecte: Pau Fortuño i Prof. Narcís Prat

El projecte CARIMED (Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d’organismes dels RIus MEDiterranis) té com objectiu el seguiment de l’estat ecològic dels rius de la Província de Barcelona, amb atenció especial en (1) l’estudi de la biodiversitat de fauna de macroinvertebrats aquàtics dels ecosistemes fluvials de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN), i (2) si els canvis ambientals globals estan afectant aquesta biodiversitat i les corresponents comunitats biològiques. En definitiva, es tracta d’utilitzar els macroinvertebrats com a bioindicadors de la qualitat ambiental. És un projecte del grup de recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hydrology and Management) de la Universitat de Barcelona, que té el suport financer de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

CARIMED va començar el 2013, tot i que té els seus orígens a l’any 1979 i s’ha estat recollint dades anuals des d’aleshores gràcies al finançament rebut per la Diputació de Barcelona. Totes les dades es recullen en una base de dades d’accés lliure, disponible des de www.ub.edu/barcelonarius, on també s’hi poden consultar els informes corresponents. Es tracta doncs d’una de les poques bases de dades que existeixen al món de recollida de dades de macroinvertebrats en rius mediterranis durant llargs períodes de temps.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Pel que fa a la metodologia del projecte CARIMED, es realitzen dos mostrejos l’any, a la primavera i l’estiu, en els que es recullen dades fisicoquímiques de l’aigua, es mesura el cabal, es determina l’estat aquàtic, es valora la qualitat del bosc de ribera i de l’hàbitat fluvial i es recullen mostres de la comunitat de macroinvertebrats en un total de 18 trams de rius i rieres situats en àrees de la XPN. Els macroinvertebrats s’identifiquen majoritàriament fins a nivell de gènere i passen a formar part d’una col·lecció entomològica conservada pel grup FEHM a la Universitat de Barcelona. A part de la base de dades i els informes anuals que es generen cada any, aquestes dades també serveixen per generar treballs de recerca relacionats l’ecologia aquàtica, la distribució i evolució d’espècies, els efectes del canvi climàtic, temes més relacionats amb la gestió de la qualitat dels rius (bioindicadors, condicions de referència, impactes, pressions, restauració…) o la conservació de la biodiversitat. De fet, varis estudiants i investigadors internacionals s’han interessat a col·laborar amb membres del nostre grup pel fet de disposar d’aquesta bases de dades. Vegeu la pàgina del grup FEHMLab per tal de consultar tots aquests treballs de recerca.

Com hem dit al principi, el projecte CARIMED és la darrera versió d’una sèrie d’estudis sobre el mateix tema molt més llarga, “la qualitat ecològica dels rius de la província de Barcelona” que recull dades sobre l’estat ecològic dels cinc grans conques de la província de Barcelona, el Llobregat, el Besòs, el Foix, el Ter i la Tordera i de les rieres litorals del Maresme, tant en el curs principal com alguns dels seus afluents. Aquests estudis foren un dels primers exercicis en l’aplicació d’indicadors biològics de la qualitat de l’aigua i els ecosistemes fluvials a Espanya. A partir de 1994, aquests estudis es consoliden gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i, des d’aleshores, s’han anat realitzant anualment fins l’actualitat. Des de 1994 fins a 2008, es recollien mostres de fins a 110 punts de tota la província per fer un seguiment general de l’estat dels rius. A partir de 2008 i fins a 2013, part de les dades per generar els informes anuals de l’estat ecològic dels rius eren recollides conjuntament per l’Agència Catalana de l’Aigua i el grup de recerca FEM (predecessor de l’actual grup FEHM). El darrer canvi en els objectius fou a partir de 2013, quan els efectes deguts al canvi global, varen a passar a ser el objectiu principal del projecte focalitzant l’atenció en alguns punts de la XPN.

En els darrers anys, i atès el gran volum de dades de què es disposa, s’ha creat un visor històric per consultar els resultats de la fisicoquímica de l’aigua i dels indicadors biològics i ecològics. Les dades biològiques s’han fet públiques en plataformes internacionals, com la Global Biodiversity Information Facility – GBIF. Tot això ha afavorit una major visualització dels resultats obtinguts en el CARIMED i ha permès posar a l’abast de tothom la informació recollida durant tot aquest temps. L’ús de Taxo&Map, gràcies al seu visionat de dades geogràfic, el filtre temporal i la navegació fàcil i intuïtiva, pot facilitar encara més la seva consulta. A més, com es nodreix d’una base de dades amb els estàndards definits amb DARWIN CORE, és extremadament senzill incorporar-hi les nostres dades.

Com hem dit, detalls més amplis sobre la feina feta pel grup amb la base de dades del CARIMED les trobareu a la nostra pàgina web, juntament amb altres treballs sobre biodiversitat de macroinvertebrats aquàtics realitzats a diferents llocs del món. A la mateixa pàgina web trobareu el contacte per si és necessari aclarir informació sobre alguna dada.