Manel Vilella Tejedo, naturalista apassionat pels mol·luscs

Eulàlia Garcia Franquesa, Cap de Col·leccions del Museu

Manel Vilella va tenir sempre un apassionat esperit naturalista, va fer multitud de sortides a la natura des de petit, acompanyat d’amics, col·laboradors i també, de la seva família. Va conèixer a Francesc Español, director del Museu de Zoologia de Barcelona  amb qui va col·laborar, també ho va fer amb Miquel Bech Taberner, Carles Altimira i Lluís Gasull, entre d’altres. Ja jubilat va continuar el vincle amb el Museu i amb la malacologia. De manera molt activa va promoure-la a Catalunya, fundant i presidint l’Associació Catalana de Malacologia, d’on va ser també nomenat president honorífic. Va impulsar la revista científica de l’associació, Spira.

Al llarg de dècades va reunir una important col·lecció de conquilles, fruit de la seva activitat com a naturalista i malacòleg amateur, una col·lecció que endreçava i estudiava meticulosament, anotant detalladament totes les informacions i fent dibuixos amb un nivell de detall extraordinari. La col·lecció amb més de 10.000 lots, amb desenes de milers d’espècimens va ser donada el 2022 al Museu per la seva dona, Lita.

Manel vilella amb la seva col·lecció malacològica

De la col·lecció destaca la fauna de mol·luscs continentals del Mediterrani occidental, particularment de la península Ibèrica i de Catalunya i, inclou una notable quantitat de preparacions anatòmiques. El 2023 es va iniciar la documentació de la col·lecció amb la finalitat que tot el seu esforç reverteixi a la societat, conservant-ne les mostres a la col·lecció de malacologia del Museu i compartint les dades de biodiversitat de totes elles, amb la comunitat científica i la ciutadania en general. Des del Museu volem fer palès l’agraïment a la seva família, en especial la seva dona Lita, per mantenir el seu llegat. La seva memòria perdura al nostre espai Protagonistes.