Variscita

La variscita és un mineral de fosfat relativament rar que cristal·litza en el sistema ròmbic i és generalment criptocristal·lí. Es confon a vegades amb la turquesa, tanmateix, la variscita és més verdosa, típicament verd poma.

Granit rapakivi

Dins la exposició Planeta Vida una roca curiosa però a la vegada familiar es troba il·lustrant el Proterozoic. Té la composició del granit però la disposició dels minerals li atorga un aspecte particular.