El jaspi de Montjuïc: Una gemma del Neolític

Diversos estudis arqueològics en diferents punts de Montjuïc, com el Morrot o Miramar, expliquen l’explotació de les concrecions de jaspi dels gresos de la muntanya durant el Neolític antic.