Coquina: origen natural o de restes de mariscada?

Yael Díaz Acha, conservadora de Petrologia del MCNB
Coquina MGB PR-14038-MCNB
MGB PR-14038 Coquina d’origen desconegut ©MCNB

Malgrat pugui semblar una acumulació tant “ordenada” que provingui d’una acció d’origen antròpic, aquesta roca es forma naturalment. Com es pot explicar? Les preguntes que ens poden ajudar a resoldre aquest misteri són les següents:

En quin ambient es forma?

La lumaquel·la en general és una roca típicament formada en ambients marins i lacustres i és per això que sempre la trobem formada per fragments d’éssers vius de vida subaquàtica. En el cas de la coquina els fragments són de bivalves.

Com s’han pogut acumular totes les conquilles?

Aquestes acumulacions estan lligades a ambients d’alta energia de les aigües. Les corrents i les onades treballen, distribueixen i acumulen les closques en barres, canals i en monticles.

Com és que només hi ha conquilles i no hi ha sorra?

Encara que a la nostra mostra no n’hi hagi sí que en pot haver. La mateixa energia de les onades classifica un material respecte l’altre. Sempre que el gra de grava o sorra tingui una densitat i pes semblant a les conquilles també podrà ser acumulat conjuntament.

Com és que amb el pas del temps no s’han aixafat i esmicolat les conquilles?

Les conquilles estan fetes del mineral anomenat calcita, que és un mineral mitjanament resistent i, per tant, es veuran més o menys fragmentades o aixafades depenent de la pressió que pateixi la roca. En el cas de la nostra mostra la pressió ha estat escassa.

Com han quedat enganxades les conquilles?

El material que manté les diferents conquilles enganxades s’anomena ciment. La mateixa calcita que forma les conquilles es dissol durant la compactació i diagènesis i es recristal·litza entre cada element en forma de ciment. D’aquest manera, el que en un principi eren elements solts, es consoliden en una roca.

Shell Beach

Platja actual on s’estan formant coquines. Platja Shell Beach a Shark Bay, Austràlia: ©Grabriele Delhey ©Koocaa (right)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *