Què es cou als laboratoris del Museu?

Eulàlia Garcia, responsable de col·leccions del Museu de Ciències Naturals

Memòria de col·leccions 2012

A l’ànima del Museu s’hi conserven les col·leccions: minerals, roques, fòssils, plecs d’herbari, llavors, registres sonors, animals invertebrats, animals vertebrats i documents d’arxiu. A les exposicions del museu solament s’hi pot veure una petita part d’aquest fons patrimonial.

Els espècimens de col·leccions s’han de preparar, sinó no es podria conservar el material orgànic que contenen. Per això el museu té un laboratori de preparació, d’ on surten plecs d’herbari, vials amb llavors, insectes en caixes entomològiques, esquelets, pells, taxidèrmies entre d’altres.

Premsa de plecs d’herbari / museuciencies

Conservar aquestes col·leccions científiques a llarg termini, requereix moltes revisions, millores en contenidors, en els espais de reserva, un seguiment de les condicions ambientals, i de restauracions en cas necessari. Totes aquestes tasques tenen lloc al Laboratori de conservació preventiva i restauració.

Una part essencial de les col·leccions científiques és la informació associada a cada exemplar, és a dir, la informació sobre el tàxon, les dades de recol·lecció amb detall, les dades d’ingrés, entre d’altres. Tot això es cou als laboratoris dels conservadors i conservadores, on entre d’altres responsabilitats, es documenten els exemplars, s’engrandeixen les bases de dades i la col·lecció es fa accessible a la consulta, a través d’Internet.

Finalment les col·leccions són estudiades per experts del museu i experts d’altres centres, per a fer petits passos endavant en el coneixement de la geologia, la paleontologia, la flora i la fauna. Molts exemplars del museu formen part de projectes de recerca sobre la geodiversitat, la biodiversitat, l’evolució, l’ecologia, la medicina altres disciplines.

Tots aquests projectes de recerca i l’activitat del departament de col·leccions donen lloc a la publicació d’articles de divulgació i articles científics.

Això és el que es cou als laboratoris del Museu!

Si voleu conèixer més detalls del fons de col·leccions del Museu i la seva activitat, teniu informació més ampliada a la memòria 2012 que us adjuntem en format PDF.