Informàtica per a la Biodiversitat: Per què encara no hi hem arribat?

En primer lloc, Roderic Page, professor de Taxonomia de la Universitat de Glasgow ens parlarà de la importància de la connexió de les dades de biodiversitat per tal d’establir i estudiar la filogeografia de les espècies:

Informàtica per a la Biodiversitat: Per què encara no hi hem arribat?

Moltes de les coses que volem ser capaços de fer amb les dades de biodiversitat depenen dels enllaços creuats que mantenen entre sí aquestes dades. Si representem els diferents tipus de dades de biodiversitat com a nodes en una xarxa o graf,  llavors moltes preguntes bàsiques poden ser plantejades i abordades sempre i quan travessin l’adequat camí en el gràfic. Per exemple, si volem col·locar(ubicar) una filogènia en un mapa perquè puguem estudiar la seva filogeografia, podríem anar de la filogènia de les seqüències utilitzades per a la construcció d’aquest arbre, als espècimens emprats per obternir aquestes seqüències, a la latitud i longitud del lloc on es van recollir aquests  espècimens. Aquest enfocament requereix que les dades de biodiversitat  estiguin “connectades”, que a la pràctica es pot aconseguir utilitzant identificadors únics, globals i compartits. Aquest enfocament amplia la nostra noció de la cita, així com permet descobrir el coneixement  que és latent en les nostres creixents bases de dades sobre biodiversitat.

Després hi haurà una taula rodona Cataloguing biodiversity in the 21st century amb diversos experts, debats, intercanvis per aprofundir més en metodologies, connexions i dades participatives.

A la sala de l’exposició Planeta Vida del Museu Blau es troba l’Illa de ciència de Classificació i Nomenclatura que il·lustra sobre la manera de reconèixer els éssers vius, als quals es posa un nom que sigui universal, i de relacionar-los amb la resta d’éssers vius a partir dels seus orígens evolutius.

La sistemàtica i la taxonomia són disciplines analítiques arrelades en el coneixement evolutiu del món viu; la classificació i la nomenclatura científiques són l’aparador que resumeix de forma pràctica el coneixement acumulat sobre la diversitat biològica.

Més informació:

II Iberian Congress of Biological Systematics (CISA2013)  
Taxo&Map, eina virtual per descobrir les col·leccions georeferenciades del Museu
Consulta les col·leccions destacades del Museu: Wikicollecta