Indicadors de l’impacte dels canvis en els usos del sòl utilitzant el monitoratge dels ocells a gran escala: l’abandonament de la terra en una regió mediterrània

Investigadors de l’Institut Català d’Ornitologia associats al Museu de Ciències Naturals de Barcelona acaben de publicar a la prestigiosa revista Ecological Indicators un article que avalua l’impacte que l’abandonament de terres agrícoles i forestals ha tingut en els ocells a Catalunya en la darrera dècada. Els resultats d’aquest treball quantifiquen l’impacte significatiu que ha tingut el creixement progressiu de la vegetació als sistemes naturals del nostre país. Per contra, aquest treball no mostra un efecte significatiu de l’abandonament de l’activitat pròpiament agrícola en els ocells.

Herrando, S., Anton, M., Sardà-Palomera, F., Bota, G., Gregory, R. D. & Brotons, L., 2014. Indicators of the impact of land use changes using large-scale bird surveys: Land abandonment in a Mediterranean region. Ecological Indicators, 45: 235–244. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.04.011.

Trobareu el pdf i més informació sobre aquest estudi al blog del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

picture_Indicators_Land_abandontment_EUBON