El Museu Blau acull el XVè Congrés Nacional i XIIè Iberoamericà de la Societat Espanyola d’Etologia

Aquesta trobada permet presentar els últims avenços en el camp del comportament animal al nostre país i a Llatinoamèrica i també ajuda a establir contactes i sinèrgies entre la comunitat científica per permetre un major desenvolupament d’aquesta disciplina.

Un dels objectius del present Congrés és fer especial èmfasi en l’exploració d’aquells camps nous en els quals l’etologia es troba amb altres disciplines emergents i/o que tradicionalment no s’han considerat associades al comportament animal com: la fisiologia, l’epidemiologia, la biogeografia o l’epigenètica.

Les conferències plenàries giraran entorn el lema “Més enllà de la Etologia“.

Podeu consultar les últimes notícies del Congrés aqui 

La Societat Espanyola d’Etologia (SEE) és una entitat de caràcter no lucratiu fundada a l’abril de 1984, a Bellaterra, per promoure i coordinar l’estudi del comportament animal, tant teòric com aplicat. La Societat es va crear amb la finalitat d’afavorir la col·laboració i comunicació entre els etòlegs de parla hispana i difondre els coneixements etològics a través de publicacions, congressos, xerrades, i docència de l’Etologia en els diversos plans d’estudi.