Videojocs, museus i ciències naturals (2): Dos exemples

Miquel Roquet, documentalista del Departament de Petrologia del Museu

Actualment existeixen videojocs que incorporen l’existència de museus en el propi joc. Aquests, acostumen a incloure la funció de magatzem de béns i/o d’objectes per a la seva documentació i exposició, una manera de tenir present el que s’ha aconseguit i el que et falta.

La incorporació dels museus en el món dels videojocs ve acompanyada de l’aparició de la figura del director/a del museu en aquest àmbit virtual. Aquesta figura es presenta com  l’encarregada de rebre qualsevol tipus de col·lecció, de documentar-la i d’exposar-la. En alguns casos apareix, fins i tot, la figura del conservador i de l’especialista.

A continuació us explicarem dos videojocs molt coneguts en els quals apareix la institució de museu: el Stardew Valley i l’Animal Crossing .

Stardew Valley,  desenvolupat per Concerned Ape®, és un joc de rol que simula la vida de treball en una granja situada en un petit poble. El museu es presenta com una institució clau pel desenvolupament i per la continuació de la història. A mesura que es van realitzant donacions de diversos objectes el director, de nom Gunther, ens va obsequiant amb recompenses necessàries per continuar l’aventura.

Vídeo  1.- Vídeo del museu del videojoc Stardew Valley. Es pot observar la figura del director Gunther al entrar així com la col·lecció d’objectes documentats i exposats.

Animal Crossing, desenvolupat per Nintendo®, compta amb diverses entregues des de 2001. És un joc que simula una vida en un poble rodejat d’animals. El museu es presenta com una institució més (no hi ha una història a seguir) que exposa les donacions del jugador. Es poden donar peixos, insectes i fòssils (vídeo 2). El director, que és un mussol denominat Sócrates, és també conservador dels departaments d’ictiologia, entomologia i paleontologia. Aquest personatge s’encarrega de rebre les donacions, documentar-les, exposar-les i fer una petita explicació de cadascuna d’elles. Cal destacar que en la darrera entrega (Animal Crossing: New Horizons) també es celebren activitats museístiques per commemorar el dia internacional dels museus, del 18 al 31 de maig .

Vídeo 2.- Vídeo de les exposicions de Paleontologia, Ictiologia i Entomologia del videojoc Animal Crossing: New Horizons. A la sala dreta queda l’exposició d’ictiologia, a l’esquerra la d’entomologia i al soterrani la de paleontologia. Addicionalment, el museu es pot expandir amb una secció d’obres d’art.

Preguntes interactives

  • Heu provat o coneixíeu prèviament algun d’aquests jocs? Què n’opineu?
  • Teniu constància d’algun altre joc que incorpori directament la institució del museu de ciències naturals?

I la setmana vinent….

Analitzarem de quines formes es presenta la petrologia en el món dels videojocs.