El Museu participa en un projecte europeu per al seguiment de flora amenaçada dels Pirineus

Laia Barres, conservadora del Banc de Germoplasma del Museu

El Museu i en concret el Banc de Germoplasma  del Jardí Botànic de Barcelona i l’Herbari BC  de l’Institut Botànic de Barcelona han estat atorgats amb una subvenció de Fons europeu per a l’estudi de la flora dels Pirineus a través del projecte FLORAPYR AVANCE 322/19 (2020-2022) que estableix un conveni transfronterer amb centres de recerca d’Andorra, Espanya (Aragó, Catalunya, Navarra i País Basc) i França, amb l’objectiu de contribuir a l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) i combatre la vulnerabilitat d’aquesta flora tant rica en endemismes i tant sensible als augments de  la temperatura.

Els participants del projecte representants de tots els sectors dels Pirineus desenvoluparan diferents accions, com el seguiment i la conservació de la flora a través de la ciència ciutadana o la producció d’indicadors que ens informin sobre la sensibilitat de les espècies i els hàbitats al canvi climàtic mitjançant el seguiment de la vegetació de congesteres i els sistemes agro-pastorals. En concret, el Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona hi intervindrà amb la creació d’una xarxa de bancs de llavors interpirinenca que contingui mostres de llavors d’espècies de distribució pirinenca amb algun problema de conservació, sensibles al canvi climàtic o d’altres més comunes que formin paisatge. Aquesta tasca es desenvoluparà anant al camp a recol·lectar les llavors de les espècies escollides, emmagatzemant-les en condicions de viabilitat i fent experiments de germinació i cultiu per assegurar la seva conservació i posterior reintroducció a l’hàbitat natural per a la restauració d’hàbitats o reforçaments poblacionals. L’Herbari de l’Institut Botànic de Barcelona  hi intervindrà fent un seguiment de la flora al·lòctona als Pirineus, mitjançant la participació ciutadana i els gestors o usuaris d’espais naturals i realitzant la revisió de l’Atles de Flora dels Pirineus juntament amb la creació de noves fitxes per a plantes al·lòctones.

Aquest projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) creat per la Unió Europea. L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Aquest projecte es continuació de dos projectes anteriors, també cofinançats mitjançant la convocatòria POCTEFA i en el qual ha participat el Museu a través del personal de l’herbari BC. El primer (2011-2013) va donar com a resultat la primera versió de l’Atles de la Flora dels Pirineus (podeu consultar-ne la notícia al butlletí de la Brolla o al web de l’IBB). El segon (2016-2019) va donar com a resultat, entre d’altres, d’una versió dinàmica i actualitzada de l’Atles i la llista vermella de plantes amenaçades dels Pirineus mitjançant la metodologia IUCN (tal i com s’explica en aquesta notícia).