Inundacions (1/2): Conceptes

Eugeni Benaiges, becari del departament de Petrologia del Museu

Què és una inundació?

Parlem d’inundació o, popularment de riuada, en el moment que durant un període de temps concret hi ha una elevació del nivell del curs de l’aigua en una zona que habitualment no està coberta d’aigua. Aquesta augment del nivell de l’aigua, sumat a que el llit del riu no tingui capacitat suficient per aquest extra de volum, provoca que hi hagi un desbordament i s’envaeixi la plana d’inundació.

Si parlem d’inundacions es poden distingir dos grans grups:

 • Inundacions per crescudes lentes o “riverine floods”: són les que succeeixen quan es triga dies, setmanes o fins i tot mesos a augmentar el nivell de l’aigua. Aquestes resulten ser les de caràcter menys danyí.
 • Inundacions llampec o “flash floods”: com el seu nom indica, ocorren en un marge de temps molt més reduït, com per exemple després d’una pluja intensa i es caracteritzen per la crescuda sobtada del nivell de l’aigua. Són les que  poden causar més danys.
Figura 1: inundació del riu Besòs el març del 2011.Foto realitzada per Pepe Anta. És pot trobar a la pàgina flickr de desdelamina.net PES La Mina – Salesians Sant Jordi.

Quines causes augmenten l’aparició d’inundacions?

Les causes de les inundacions poden ser molt variades i es poden agrupar en tres grans grups:

 1. Causes naturals

Succeeixen sense la intervenció de l’ésser humà, solament amb l’actuació de la natura o meteorologia.

  • Les pluges
   Heavy rain falling over the Murrumbidgee River
   Bidgee, CC BY-SA 2.5 AU <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/au/deed.en>, via Wikimedia Commons

   Les pluges ininterrompudes poden arribar a saturar la capacitat d’absorció del terreny fent que l’aigua quedi en superfície i augmenti el nivell dels rius.

  • El desbordament d’un riu o llac
   Trapped woman on a car roof during flash flooding in Toowoomba 2
   Kingbob86 (Timothy), CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

   Quan el nivell de l’aigua sobrepassa el nivell natural. Normalment va lligat amb episodis de fortes pluges o de la fusió de la neu de les muntanyes.

  • La invasió del mar (huracans o tsunamis)
   https://www.piqsels.com/ca/public-domain-photo-zgteq License: Free for personal & commercial use

   Quan l’aigua del mar envaeix la costa a conseqüència de forts vents o de sismes en l’interior del mar.

  • Fusió de la neu d’alta muntanya
   Peñalara
   Jorge CG. (CC BY 2.0). (https://www.flickr.com/photos/mcxurxo/320462260/)

   A conseqüència de la neu acumulada a les muntanyes que es comença a fondre per la calor. A més temperatura més velocitat de fusió amb el que pot ocasionar un augment inesperat del cabals dels rius.

  • Barreres de sediments
   A causa de sediments que van transportant els rius poden provocar barreres naturals que dificultin el pas de l’aigua i, com a conseqüència, l’aigua és desvia del seu recorregut habitual.

2. Causes antròpiques

Són les causes que van lligades amb l’acció de l’ésser humà

 • El trencament de canalitzacions: Degut a un augment sobtat de cabal d’aigua pot arribar a trencar-se una canalització, provocant una inundació.
 • El trencament de presses
  Oroville dam spillway 2017-02-11.jpg
  By William Croyle, California Department of Water Resources – California Department of Water Resources -Public Domain

  Quan a causa d’un augment sobtat de l’aigua emmagatzemada o per un mal estat de la presa, aquesta pot acabar cedint i provocar inundacions violentes i danyines.

 • La impermeabilització del terreny
  (https://pxhere.com/en/photo/762608)

  El terreny es pot impermeabilitzar mitjançant l’edificació, la desforestació, etc. Aquestes actuacions disminueixen la capacitat d’absorció del terreny i com a conseqüència l’escolament superficial augmenta i pot generar augment d’aigua en rius, llacs, presses, etc.

 • Edificació en planes inundables
  (https://pxhere.com/en/photo/1350416)

  Com a resultat d’edificar en terreny històricament inundable aquestes edificacions queden afectades per inundacions més fàcilment. En cas de construir defenses per evitar danys en la zona edificada, les edificacions poden afectar zones més avall del curs del riu, antigament sense risc.

 • Acumulació d’escombraries
  The water village. Rubbish (8619138720)
  Bernard Spragg. NZ from Christchurch, New Zealand, CC0, via Wikimedia Commons

  A causa de les escombraries que es llencen de forma incorrecta, a questes poden acabar als rius, i de la mateixa manera que els sediments, poden acabar obstaculitzant el pas del riu.

3. Causes mixtes

Són les causes que succeeixen quan s’uneixen els dos factors anteriors, un factor natural i un factor antròpic.

 • Exemple
  Broken Scar dam in flood.. A Chilton .(CC BY-SA 2.0)

  A conseqüència d’unes fortes pluges una canalització es desborda per augment sobtat d’aigua o a conseqüència de la meteorologia una presa es trenca.

Es poden evitar/minimitzar?

Les inundacions no es poden evitar però sí es pot minimitzar els danys que poden causar.

Per a minimitzar les inundacions hi ha una sèrie de punts respecte la gestió del territori que s’haurien de respectar:

 • Evitar l’edificació en zones de la plana d’inundació.
 • Controlar la desforestació dels boscos.
 • Millorar el sistema de drenatge de les ciutats i tenir un manteniment regular.
 • Manteniment regular dels rius i llacs per evitar acumulació de sediments o escombraries que puguin ocasionar el taponament del recorregut.
 • Manteniment de presses i canalitzacions per evitar deteriorament d’elles i possibles fractures.

A més, també es pot complementar la mitigació amb:

 • Defenses temporals: serien les quals s’utilitzen en un període de temps curt per a minimitzar danys. Alguns exemples serien: tanques temporals per barrar el pas, senyalització temporal per alertar d’un desbordament del riu, barricades, plans d’emergència, alertes, etc.
Figura 2: senyal mòbil de perill d’aigua a la carretera per inundació. Foto realitzada per l’usuari darylaim a la plataforma pixabay.
 • Defenses permanents: serien les quals s’utilitzen de forma permanent per minimitzar el risc. Alguns exemples serien: senyals d’alerta, dics de contenció, bolletins d’informació bàsica d’actuació, etc.
Figura 3: senyal fixa que avisa del perill d’inundació. Foto realitzada per l’usuari Peter Robinson amb llicència de Creative Commons