Activitat als departaments de col·leccions, l’any de la pandèmia

Departaments de col·leccions, MCNB i IBB

La pandèmia ho ha capgirat gairebé tot. El confinament i totes les fases del desconfinament, van modificar significativament la feina a les col·leccions de ciències naturals del Museu i de l’Institut Botànic.

Des de casa vàrem poder treballar molts projectes, els que no requerien la feina directe amb els exemplars de col·leccions: documentar, informatitzar, endreçar documents i imatges digitals, preparar projectes, redactar documents, generar-ne de nous, entre d’altres. Us en vàrem donar notícia des de casa, amb vídeos que trobareu al canal NatTV del Museu.

Tant bon punt es va poder, les persones que treballen en la preparació d’exemplars i en la conservació preventiva van tornar a la feina presencial. Mica en mica es recupera una certa normalitat, treballant amb les mesures de seguretat establertes, més algunes especials en el treball amb col·leccions per evitar possibles contagis a través dels objectes. Encara no hi ha evidència de que el risc en aquest sentit, sigui zero.

La informació resumida i detallada de les feines que es van fer a col·leccions i laboratoris durant el 2020 es troba a les memòries:

La pandèmia va reduir l’activitat amb públic i la docència especialment, així com la dedicació a la preparació i al registre, per tractar-se d’activitats presencials. La recol·lecció, la participació en jornades i congressos, també es van veure afectades.

Per contra, han augmentat molt activitats com: l’elaboració d’articles científics, redacció i revisió de polítiques i protocols, guia didàctica, etc. S’ha fet un esforç significatiu en la documentació i en les noves bases de dades de col·leccions.

Tot i la situació complicada que s’ha viscut en tots els àmbits, hem pogut mantenir un ritme alt a la feina i obtenir resultats significatius com cada any.

Aquest és un dels moments de l’any que no volem deixar passar sense agrair la feina i l’entrega, a totes les persones que treballen a col·leccions, amb una especial menció i agraïment als voluntaris i voluntàries.