Troballa al jaciment de la cova del Rinoceront de Castelldefels

Una nova espècie de cèrvid, actualment extingida, coneguda com a Haploidoceros mediterraneus, ha estat descoberta a la cova del Rinoceront  de Castelldefels (Garraf). Aquesta espècie va viure durant el Plistocè (fa 90.000 anys) i fins ara només se n’havien identificat restes en dos jaciments del sud-est de França.

El descobriment l’han dut a terme Montserrat Sanz i Joan Daura, investigadors del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP-UB) i del Grup de Recerca del Quaternari (GRQ), vinculat al SERP-UB. L’estudi de les restes s’ha fet conjuntament amb Jean-Philip Brugal, investigador del Centre Nacional de la Recerca Científica (CNRS) a la Universitat d’Aix-Marseille. Ha esta publicat a la revista de l’Acadèmia de Ciències de França Comptes Rendus Palevol.

Dibuix del cap d’un exemplar de Haploidoceros mediterraneus (de Torimorris, DeviantART).

Aquesta L’Haploidoceros mediterraneus té unes dimensions més petites que el cérvol actual. El tret més significatiu, i que el diferencia de la resta de cèrvids, són les banyes: molt grans, pesants i amb tan sols dues puntes cadascuna. La punta més gran i principal de cada banya té un perfil en forma de falç, corbada tant cap enrere com lateralment; d’aquí ve el nom d’Haploidoceros (del grec haploides, ‘forma simple’, i ceros, ‘banya’).

Vista lateral i frontal d’un crani de Haploidoceros mediterraneus (GRQ-SERP de l’UB).

La cova del Rinoceront és un jaciment paleolític amb una llarga seqüència cronològica, que comprèn des de 80.000 fins a 200.000 anys enrere. Des del 2002, hi excaven investigadors del SERP i del GRQ de la Universitat de Barcelona, i fins ara, l’espai ha proporcionat una gran quantitat de restes de fauna del Plistocè que permeten conèixer com era el medi natural en els moments més càlids anteriors a l’última glaciació. L’any 2012, s’hi va descobrir una cria d’elefant completa, així com nombroses restes de tortuga mediterrània.

Cova del Rinoceront (Castelldefels, Garraf). Jaciment paleontològic on treballa el Grup de Recerc a del Quaternari de la Universitat de Barcelona des del 2002.

El descobriment d’una espècie desconeguda fins ara a la península Ibèrica converteix la cova del Rinoceront en un dels jaciments més importants per conèixer l’evolució i l’extinció de la fauna durant la prehistòria.

Podeu veure una reconstrucció en vídeo de l’Haploidoceros mediterraneus en aquest enllaç.

Font:  Universitat de Barcelona.