Les publicacions científiques del personal del Museu, disponibles al repositori de l’Ajuntament de Barcelona

Montserrat Navarro, Miguel Navas, Centre de Documentació del Museu

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona disposa des del 2019 d’un repositori institucional de la recerca en obert, el primer d’un museu a Catalunya i a l’Estat. Va ser possible gràcies a la col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i la participació a la plataforma RECERCAT. Actualment, el Museu posa a disposició de tothom més de 550 documents, incloent articles de revista, capítols de llibre, comunicacions a congressos, etc., publicats per persones vinculades a la nostra institució.

El passat 15 de febrer, l’Ajuntament de Barcelona comunicava la creació de la comunitat “Literatura científica” al repositori institucional BCNROC, gestionat pel Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC). Tal i com expliquen, el Pla Barcelona Ciència 2020-2023 recull entre els objectius l’impuls dels projectes de recerca i la divulgació de la cultura científica entre la ciutadania, i és per aquest motiu que s’ha creat aquesta comunitat.

La primera col·lecció que s’ha inclòs és la corresponent al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració entre el Centre de Documentació del Museu i el SEDAC. La publicació original es continuarà fent al RECERCAT, però el SEDAC extraurà registres de manera periòdica per incorporar-los al BCNROC, de manera que tota aquesta documentació científica estarà actualitzada i disponible als dos repositoris.

Aquesta és una gran notícia, que referma el camí emprès cap a la màxima difusió de la recerca que es duu a terme al nostre Museu. Recordem que, en tractar-se de repositoris que compleixen amb els estàndards oficials, el seu contingut també apareix a RECOLECTA, el recol·lector de ciència en obert a nivell espanyol, i OpenAire, l’equivalent europeu.