VII Trobada de tècnics i tècniques de col·leccions de ciències naturals de Catalunya

Eulàlia Garcia Franquesa, Cap de col·leccions del Museu

Els propers 17 i 18 de febrer tindrà lloc  de manera virtual la VII Trobada de tècnics i tècniques de col·leccions de ciències naturals de Catalunya, organitzada pel Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Des de sempre la col·laboració entre professionals de museus i centres de recerca que allotgen col·leccions de ciències naturals ha estat estreta. El 2013 vàrem iniciar un seguit de trobades anuals per a conèixer-nos, compartir temàtiques comunes i fer més fluides les relacions entre nosaltres.

A Catalunya hi ha museus de ciències naturals grans i petits, alguns pluridisciplinaris, més enllà de les ciències naturals. Vinculats a diferents administracions, amb plantilles incompletes i pressupostos variables. Tot i la diversitat, compartim la professió i els projectes a portar a terme a les col·leccions que custodiem.

La Trobada ens dóna l’oportunitat de passar unes hores junts compartint i aprenent. Fins ara hem tractat temàtiques com els valors del patrimoni, la recerca, les adquisicions patrimonials entre d’altres. Enguany centrem la trobada en la conservació preventiva i la restauració a les col·leccions de ciències naturals. A tothom fascina la restauració d’obres d’art, que sovint els mitjans de comunicació posen a l’abast de la ciutadania. Poques vegades però, es fa ressò que la cura del patrimoni es fonamenta en prevenir, més que no pas en curar. En aquest sentit i des de fa uns anys, bona part de la feina dels laboratoris de conservació i restauració, com el del Museu, es basa en aplicar procediments per a que el patrimoni mantingui la seva integritat malgrat el pas del temps, les seves manipulacions per consultes científiques o moviments per préstecs o obres. Mantenint-lo conservat més enllà dels nostres recorreguts professionals per al seu ús científic i cultural i el seu gaudi per part de la ciutadania.

Programa de la VII Trobada de tècnics i tècniques de col·leccions de ciències naturals de Catalunya

La trobada serà en format virtual, cal inscriure’s prèviament enviant un correu a Eulàlia Garcia Franquesa egarciafr@bcn.cat. Data límit el divendres 12 de febrer.