Rèplica digital de l’armadillo de la Col·lecció Salvador

Marta Pérez Azcárate, conservadora-restauradora, col·laboradora del LCPR

Fa uns mesos, l’Eulàlia Garcia, cap de Col·leccions del Museu, va fer una entrada al blog sota el títol “Els models 3D a les institucions culturals”. Avui us presentem un exemple d’ús museogràfic d’aquesta tecnologia, i de les avantatges que ofereix respecte a les tècniques tradicionals de reproducció des del punt de vista de la conservació-restauració.

A inicis del 2021, el Laboratori de Conservació Preventiva i Restauració del Museu (LCPR) va rebre l’encàrrec de replicar algunes peces de la Col·lecció Salvador per a l’exposició de la Illa del Gabinet Salvador. Una de les seleccionades era l’exoesquelet d’un armadillo datat al s. XVII, una peça única de gran valor patrimonial. Un cop analitzats el seu estat de conservació, la seva morfologia i els materials que la constituïen, l’aplicació de tècniques de modelatge tradicional semblava poc indicada.

L’escaneig 3D de la peça va permetre la seva reproducció reduint al mínim la manipulació de l’original. D’altra banda, com s’elimina per complet el contacte directe amb qualsevol dels productes emprats habitualment en la producció de rèpliques, s’evita la formació de residus que puguin arribar a ser perjudicials pels objectes.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Tan l’escaneig com la impressió 3D del model van ser portats a terme pel conservador-restaurador Aleix Barberà, de l’empresa Resguard . L’acabat final de la impressió va córrer a càrrec del LCPR. A les imatges trobareu il·lustrades cada una de les fases del procés. El resultat ja el teniu exposat a l’Illa del Gabinet Salvador.

Més de 3.000 anys després de la seva invenció, les tècniques de modelatge han evolucionat fins a permetre l’aplicació rigorosa de les normes de mínima intervenció i respecte per l’original que regeixen la nostra disciplina. Tanmateix, la reproducció digital no podrà substituir ni esborrar tot el coneixement, encara vigent, que el modelatge tradicional ha aportat a la conservació-restauració del patrimoni.

Per saber-ne més:

  • Alcalde, X., 2020, Apuntes acerca del recorrido, los significados, las técnicas y el patrimonio de moldes y vaciados, JAS Edit.